O NAS

GENETYKA NIEMIECKA I ZWIERZĘTA HODOWLANE, z największej na świecie populacji wpisanej do ksiąg hodowlanych oraz drugiego co do wielkości programu testowania Holsztyna.
Firma działa na polskim rynku od 2001 roku. Gwarantuje Polskim Hodowcom dostęp do światowej genetyki (nasienie buhajów) testowanej w podobnych do polskich warunkach klimatycznych oraz zarodków wartościowych zwierząt hodowlanych.
Oferuje Państwu również doradztwo hodowlane, dobór buhajów do kojarzenia, szkolenia specjalistyczne w Polsce i w Niemczech, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z hodowcami z Niemiec oraz pośrednictwo w zakupie wartościowego materiału hodowlanego (jałówki, krowy pierwiastki oraz buhajki hodowlane do krycia naturalnego).
Możemy również pomóc w przygotowaniu zwierząt po buhajach z naszej oferty do wystaw hodowlanych.

ANDRZEJ SYCZEWSKI

Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie, Studium Podyplomowego Technologii Wielkotowarowej Produkcji Zwierzęcej o specjalności hodowla bydła na Akademii Rolniczej w Poznaniu, Studiów Podyplomowych Planowania i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich na Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz kursu dla inseminatorów.

Od 1982 nieprzerwanie związany bezpośrednio z hodowlą bydła.
Sprawował kolejno funkcje

  • zootechnika
  • głównego hodowcy
  • z-cy dyrektora ds. produkcji zwierzęcej
  • prezesa przedsiębiorstwa prowadzącego hodowlę bydła

Współzałożyciel i od 1994 roku Prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła oraz członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła w Warszawie.

NASI PARTNERZY